Nederland

Developer description

Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida gevestigde organisatie zonder winstoogmerk. Het doel van Wikipedia is om in elke taal een vrije (gratis) internetencyclopedie te creëren. Onder de paraplu van de Wikimedia Foundation bevinden zich diverse meertalige projecten waarvan Wikipedia het oudste, bekendste en meest succesvolle is. De naam Wikipedia is een samentrekking (portmanteau) van het uit het Hawaïaans afkomstige “wiki” en het Griekse “encyclopedia”.
De artikelen in deze op het internet vormgegeven encyclopedie worden onder andere geacht een neutraal standpunt in te nemen. Wikipedia is in principe door iedereen die te goeder trouw is te bewerken. Dat is ook een van de redenen dat Wikipedia geen garantie voor de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie kan geven. Daarnaast is vanwege het open karakter van het project vandalisme min of meer een probleem.
De Nederlandstalige versie is te vinden op nl.wikipedia.org en bevat meer dan 580.000 artikelen. De Engelstalige versie is het grootst met ruim 3.100.000 artikelen. In totaal zijn er op 15 januari 2010 meer dan 14.000.000 artikelen in 271 verschillende talen te vinden op heel Wikipedia.

Last updated 16 Mrt 2010