Nederland

Database apps

123ContactForm

Building web forms has never been faster. 123ContactForm gives you and your business the tools ...  More

controle database informatie

Nederlandse Voornamenbank

De Nederlandse Voornamen Databank geeft informatie over 500.000 verschillende voornamen die ...  More

namen database

grubba

Het gratis en online alternatief voor MS access en Filemaker pro.
Kies een sjabloon of ...  More

database
  • 1